Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Patiëntenversies voor Zorgstandaarden NF1 en NF2


Doelstellingen

Een patiëntenversie van een zorgstandaard (ook wel kwaliteitsstandaard) heeft de navolgende doelstellingen:

  • verbeteren van de informatievoorziening;
  • bevorderen van zelfmanagement.

Informatievoorziening

De beroepsgerichte informatie, beschreven in de kwaliteitsstandaard, wordt in een patiëntenversie bondig en begrijpelijk hergeformuleerd zodat dit voor patiënten en hun naasten begrijpelijk en hanteerbaar is voor toetsing en keuzes in de zorg.

Een kwaliteitsstandaard bevat het patiëntenperspectief op goede zorg, maar richt zich primair op de zorgverlener, o.a. door gebruik van medische vakjargon. Door het ontwikkelen van een vereenvoudigde en goed hanteerbare patiëntenversie van een kwaliteitsstandaard voor een zeldzame aandoening wordt aandoeningspecifieke kennis en kunde ontsloten voor de patiënt en zijn naasten.

Zelfmanagement

Door deze kennisontsluiting wordt voor de patiënt inzichtelijk op welke zorg/behandeling hij/zij redelijkerwijs recht heeft. Dit biedt handvatten voor sturing; de patiëntenversie biedt namelijk de mogelijkheid de te leveren zorg te beoordelen en, indien nodig, verzoeken te doen tot naleving van de kwaliteitsstandaard. Dit bevordert dat de zorg conform de kwaliteitsstandaard wordt verleend, bijdragend aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor de betreffende aandoeningen en daarmee aan de kwaliteit van leven.

Door het zelf inbrengen van informatie in het consult met de zorgprofessional, neemt de patiënt medeverantwoordelijkheid voor zijn behandeling en zelfmanagement. Een patiëntenversie bevordert dan ook de eigen regie. Het besef zelf ook controle uit te oefenen over het verdere leven met de aandoening kan bijdragen aan de ervaren kwaliteit van leven.

Uitvoering en financiering

De ontwikkeling van de patiëntenversies is financieel mogelijk gemaakt door een ontvangen subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, een bijdrage van Fonds PGO/VWS (voucher 2015) en een eigen bijdrage van onze vereniging. De patiëntenversies worden ontwikkeld door en onder regie van onze koepelorganisatie VSOP en natuurlijk met inbreng van kennis en inzet van vrijwilliges uit onze vereniging.

Werkplan en uitvoering

De planning per patiëntenversie varieert en is bij benadering als volgt:

  • Fase 1: Voorbereidingsfase: april 2015 - mei 2015
  • Fase 2: Ontwikkeling conceptversies: juni 2015 - februari 2016
  • Fase 3: Voorlopige eindversie: maart 2016 - april 2016
  • Fase 4: Goedkeuring en oplevering: uiterlijk december 2016

Binnen de werkgroepen zal gestreefd worden uiterlijk december 2016 de patiëntenversies op te leveren.